Teaching Staff

TEACHERS

 • SHYAM SUNDAR DUTTA (H.M)
  M.Sc.(Chemistry), B.Ed.
 • PARTHA SARATHI PANDIT (A.H.M)
  M.Sc. (Chemistry), B.Ed
 • ARUN KUMAR SAU
  M.COM , B.Ed
 • Dr. JAYANTA KUMAR MUKHOPADHYAY
  B.COM(Hons.) M.P.Ed, Ph. D
 • SASANKA SEKHAR MONDAL
  M.Sc (Maths), B.Ed
 • BIDHAN CHANDRA MONDAL
  M.A (BENGALI) B.Ed
 • APURBALAL MUKHOPADHYAY
  M.A (Pol.Sc) B.Ed
 • SWAPAN KUMAR NATH
  M.A (English), B. Ed
 • MONORANJAN SARKAR
  M.A (Histoty), B.Ed
 • DEBAPRIYA ROY
  M.A ( English), B.Ed
 • SUDIPTA BHOWMICK
  B.Sc(Pure), B.Ed
 • APARNA PAKRAY
  M.A ( Bengali), B.Ed
 • DEBASIS MUKHOPADHYAY
  M.A (Bengali), B.Ed
 • BULA PAUL
  M.A ( Geography), B.Ed
 • TANUSHREE MUKHERJEE
  B.Sc(Bio), M.Sc (Authropology), B.Ed
 • TRIDIB KUMAR PURKAIT
  B.A(Hons.) (Pol.Sc), B.Ed
 • NIBEDITA SINHA ROY
  M.A (Philosophy), B.Ed
 • KAMAL KUMAR SANTRA
  M.Sc (Physics), B.Ed
 • SURAJIT CHAKRABORTY
  M.Sc(Physics), B.Ed
 • ANIL KUMAR SAREN
  B.Sc (Bio),B.Ed
 • CHANDAN NEOGI
  M.Sc.(Maths),B.Ed
 • NIMAI BAGCHI
  M.COM
 • ARPITA GUHA
  M.A.(Philosophy),B.Ed
 • HIRA BAR
  B.COM(Hons), B.P.Ed
 • SREETAMA MARIK
  M.Sc ( Food & Nutrition), B.Ed
 • MAYUKHI ROY CHOWDHURY
  M.A.( English), B.Ed
 • BRATATI MONDAL
  M.A.(Education), B.Ed
 • SAMIR DE
  M.C.A ( Computer)
 • ANURUPA PAUL
  M.A.(Sanskrit),B.Ed
 • SOMNATH MAL
  M.A (ENGLISH) , B.ED

PARA TEACHERS

 • SOUMEN DAS
  B.Sc.(Pure), Deploma in Computer
 • TANUSHREE DEY CHAKRABORTY
  B.A